دوست

دوست نعمت الهی

چند حدیث از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ص)

 

آب پاک است وچیزی را نجس نمی کند. "نهج الفصاحه صفحه یک حدیث 812"

خداوند از بنده خشنود می شودبه اینکه غذا بخورد و خدا را سپاس گزارد ویا آب بیاشامد

وخدا را سپاس گزارد. "حدیث 791"

سه چیز چشم را قوت می دهد: دیدن سبزه وآب جاری وروی خوب .     "حدیث 1291"

خدای والا تقدیر خلایق راپنجاه هزار سال پیش از آنکه آسمانها وزمین را بیافریند ثبت کرد

و عرش وی بر روی آب بود.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:40  توسط HOSSEIN  | 

تعمیر ونگهداری شیرالات خانگی

 

شیر آلات

1- به نظر شما چرادر شیر های آب ازواشر استفاده می کنند ؟

2- آیاتاکنون فکر کرده ایدکه اگر شیر آب خانه شمادر هر دقیقه سیزده قطره چکه کند دریک روز

چقدر آب به هدر می رودوهزینه تحمیل شده به خانواده وجامعه چقدر است؟

3-جالب است بدانیدکه واشربسیار ارزان است.می دانید قیمت آن چقدر است؟

4- شیر آلات بهداشتی چه نوع وسایلی هستند؟

5- انواع شیرآلات بهداشتی را نام ببرید.

6- شیر دنباله کوتاه چیست؟

7-اجزای شیر دنباله کوتاه را نام ببرید.

8- قسمتهای مختلف مغزی را نام ببرید.

9-چرا جنس شیرهای آب را از برنز انتخاب می کنند؟

10- محاسبه کنیدکه اگر شیر آبی چکه کندچه مقدار آب در شبانه روز به هدرمی رود؟

 

  مراحل تعویض واشرو تعمیرات جنبی شیر دنباله کوتاه

 

1- ابتداکنتور آب را ببندید تا جریان آب قطع شود.

2- سپس با احتیاط توسط آچار لوله گیریا آچار فرانسه سرشیر را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

3- اگرسر شیر باز نشد  کمی روغن ترمز ماشین به محل اتصال آن بزنید تا راحت ترباز شود.

4- واشر رااز نشیمن گاه سر شیر جدا کرده و واشر جدید راجایگزین کنید.

5-حلزونی رابا انگشت لمس کنیدتا از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

6- اگر برجستگی های حلزونی صاف شده باشد باید حتما آن را نیز مورد تعمیر قرار دهید .

7- نشیمن گاه واشر را مورد باز بینی قرار دهید اگر جرم گرفته باشد شیر چکه خواهد کرد.

8- سر شیر را در محل خود قرا داده وتوسط آچار لوله گیر یا آچار فرانسه آن را محکم کنید .

9- با رعایت مسائل بهداشتی وفنی شیر را بمکید اگر خلاء ایجاد شده تخلیه نشود شیر شما بخوبی آب بندی شده است.

  

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:38  توسط HOSSEIN  | 

طرخ درس آمورش حرفه وفن (شیر آلات خانگی)

به نام خدا

«طرح درس روزانه »

نام »  محمد حسین                                 نام خانوادگی:  صدیقیان                                                      مدرسه: راهنمایی خوارزمی                                  ناحیه: یک زنجان

نام درس:      تعمیر ونگهداری شیرآ لات                           واحد:  پنج                                  پایه : سوّم                     از صفحه ی .........تا صفحه ی...................

موضوع : تعمیر ونگهداری شیرآ لات                                                                                             مدت :.........40....دقیقه:............                            تاریخ :.................

هدف کلی :

 انتظار می رود پس از پایان تدریس دانش آموزان با تعمیر و نگهداری شیر آلات خانگی آشنا شوند.

رئوس مطالب (مفاهیم ویژه) :

1- انواع شیر آلات خانگی – شیر دنباله کوتاه – شیر مخلوط تو کاسه شیر اطمینان آبگرمکن – شیر سه راهی – مغزی – بدنه – حلزونی – مهره و در پوش

اهداف جزئی :

پس از پایان تدریس دانش آموزان :

1-    با انواع شیر آلات خانگی آشنا می شود.

2-    با انواع ابزارهای تعمیر و نگهداری شیر آلات خانگی آشنا می شود .

3-    به اجزای شیر دنباله کوتاه پی می برد.

4-    رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در تعمیر شیر آلات را درک می کند.

اهداف رفتاری :

1-    انواع شیر آلات خانگی را جدا کرده و نام هر یک را می گوید .(حیطه ی شناختی طبقه دانش )

2-    ابزارهای تعمیر و نگهداری شیر آلات را جدا کرده و نام هر یک را می گوید . (حیطه شناختی – طبقه دانش )

3-   کاربرد هر یک از ابزارهای مورد نیاز آب بندی و تعمیر شیر الات را شرح می دهد. ( حیطه شناختی –طبقه دانش)

4-  واشر مناسب و متناسب سالم را انتخاب کرده و در محل خود سوار می کند. (حیطه شناختی – طبقه کاربرد و حیطه مهارتی)

5-  با استفاده از تیوپ و نخ پلاستیکی و سایر وسایل ساده لوله ترکیده را آب بندی می کند . (حیطه شناختی طبقه کاربرد – حیطه مهارتی)

6-  مشخصات شیر آلات مرغوب را از سایت www.azmapalkhsh.com استخراج و به کلاس ارائه می دهد . ( حیطه مهارتی و شناخت طبقه دانش )

7-  مراحل تعویض یک واشر شیر دنباله کوتاه را با دقت و سرعت عمل رعایت می کند. (حیطه مهارتی و شناختی طبقه دانش)

8-    نکات ایمنی و بهداشتی را در انجام کار رعایت می کند. (حیطه نگرش طبقه تبلور در شخصیت )

9-    به هنگام استفاده از وسایل صرفه جویی را رعایت می کند. (حیطه نگرشی – طبقه تبلور در شخصیت)

10- بهنگام انجام فعالیت ضمن احترام گذاشتن  به دیگران از نظرات و کمک آنها جهت بهتر انجام دادن فعالت استفاده می کند. (حیطه نگرشی –طبقه سازماندهی ارزشها و تبلور در شخصیت)

مواد و رسانه های آموزشی :

کامپیوتر- انواع شیر آلات خانگی ( شیر دنباله کوتاه – شیر مخلوط تو کاسه – شیر اطمینان آبگر مکن – شیر سه راهی ) آچار فرانسه – آچار لوله گیر – پیچ گوشتی دو سو – پیچ گوشتی چهار سو – انبر دست – انواع واشر – نوار تفلون – تیوپ دوچرخه – قیچی – نخ پلاستیکی – کنف لوله کشی – و چند ابزار غیر مرتبط .

چنیش فضای کلاس :

یو شکل کارگاهی – در گروههای سه نفره به همراه ابزار و وسایل مورد نیاز برای انجام کار نظیر ابزار و کامپیوتر

روش تدریس :

روش اصلی (محوری) نمایشی                                            روش فرعی : توضیحی و حل مساله

رفتار ورودی :

آشنایی دانش آموز با انواع شیر الات

آشنایی با انواع ابزارهای مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری شیر آلات خانگی

آشنایی دانش آموزان با انواع واشر – با انواع وسایل ضروری آب بندی شیرهای آب و لوله های ترکیده .

آشنایی با شیر الات الکترونیکی (هوشمند)

 

فعالیتهای یاددهی و یادگیری :

فعالیتهای معلم :

1-    ورود به کلاس و ایجاد ارتباط اولیه نظیر حضور و غیاب وتوجه به مناسبت روزیاهفته(2 دقیقه)

2-    کنترل و بررسی تکلیف ( 1 دقیقه)

3-    ارزشیابی از درس گذشته ، با نشان  دادن اسلایدهای مربوط به بحث اتومکانیک  (2 دقیقه)

4-    نشان دادن چند اسلاید برای ایجاد انگیزه (1 دقیقه)

5-    نشان دادن انواع شیر الات خانگی (1 دقیقه)

6-    نشان دادن ابزارهای مرتبط و غیر مرتبط (1 دقیقه)

7-    جدا کردن ابزارهای مرتبط با تعمیر و نگهداری شیر الات (1دقیقه)

8-     معرفی شیر آلات دنباله کوتاه با تمام ویژگی های فنی و ظاهری (5 دقیقه)

9-    اجزای شیر دنباله کوتاه را نام ببرید؟ (ارزشیابی تکوینی ) (1 دقیقه)

10-طرح سوال در مورد عیوبی که احتمال دارد یک شیر دنباله کوتاه پیدا کند.(1دقیقه)

11- نشان دادن چند اسلاید واشر و حلزونی (3 دقیقه)

12-  تمرین شناسایی واشر سالم و ناسالم و نیز حلزونی سالم و نا سالم (2 دقیقه )

13-  توضیح در مورد نحوه جرم گیری نشیمن گاه واشر (2دقیقه)

14-  تعویض واشر ناسالم با واشر سالم (3 دقیقه)

15-  آموزش بستن و سوار کردن قطعات شیر (2 دقیقه)

16-  ارزشیابی تکوینی و نتیجه گیری ( 2 دقیقه)

17-  نشان دادن چند اسلاید برای آب بندی لوله های ترکیده نظیر تصویر تیوپ و نخ پلاستیکی و کتانی ( 2 دقیقه)

18- آموزش آب بندی موقت لوله ترکیده در زمستان با استفاده از وسایل ساده مانند تیوپ و نخ پلاستیکی یا کتانی        (3 دقیقه)

19-  تعیین وتکلیف (5دقیقه)

فعالیت دانش آموز :

1-    ادای احترام  و اعلام حاضرین و غایبین

2-    ارائه تکالیف

3-    مشارکت فردی و گروهی و همکاری در امر ارزشیابی

4-    توجه دانش اموز و دقت و پاسخ به سوالات مطرح شده

5-    لمس کردن و دیدن  شیر آلات با دقت و بررسی در گروه

6-    جدا کردن  ابزارهای مرتبط با کار و همکاری و همفکری گروه

7-    پاسخ به سوالات مطرح شده

8-    دیدن و لمس کردن آنها

9-    پاسخ به سئوالات مطرح شده

10-کشیدن انگشت به داخل آن با رعایت نکات ایمنی

11-انجام کار در گروه

12-انجام کار به صورت اجرای مستقل در گروه

13-انجام کار به صورت گروهی و نتیجه گیری

14-انجام کار به صورت گروهی و نتیجه گیری

15-انجام کار به صورت گروهی و نتیجه گیری

16-پاسخ به سئوالات

17-انجام کار به صورت گروهی و نتیجه گیری

18-انجام کار به صورت گروهی و نتیجه گیری

 

 

 

ارزشیابی :

1-   ارزشیابی از درس گذشته :

طرح سه سوال از درس اتو مکانیک و ارتباط دادن آن با درس جدید در حد امکان موتور چیست ؟

 2- دستگاههای مرتبط با موتور را نام ببرید . 3- وظیفه دستگاه خنک کننده چیست ؟

2-   ارزشیابی (ورودی ) تشخیصی :

آیا می دانید که در قرآن کریم در مورد اب چه مطالبی گفته شده است ؟ آیا می دانید ارزش آب در زندگی انسان چقدر است – اگر در مصرف آب صرفه جویی نشود چه می شود.

3- ارزشیابی (مستمر ) تکوینی :

نحوه تشخیص شیر آب سالم و ناسالم چگونه است ؟ - نحوه تشخیص واشر سالم و نا سالم چگونه است ؟

نحوه تشخیص حلزونی سالم و ناسالم چگونه است؟

 - آیا می دانید شیر آب ممکن است چه عیوبی داشته باشد که منجر به چکه کردن آن گردد؟

 - چگونه ابزار و وسایل مورد نیاز را از بین سایر وسایل جدا کنیم تا شیر آب را تعمیر کنیم – چگونه یک لوله یا شیر آب تراکیده را موقتاً آب بندی کنیم – چگونه جرم نشین گاه واشر را تمیز کنیم .

ارزشیابی (تراکمی ) پایانی :

تعویض یک واشر چه تاثیر کلی و جزئی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت .

 

 

 

 

 

 

 

تعیین تکلیف (فعالیت مکمل و خلاقانه ) :

تکالیف عمومی : همه دانش آموزان در خانه خود بسته به موقعیت خانه و خانواده و راه های صرفه جویی در مصرف آب را بررسی کنند و به کلاس ارا ئه دهند .

همه دانش اموزان با والدین خود مشورت کنند و به کمک آنها و همراهی والدین تحقیق کنند که چه مشاغلی با آب و مسائل جنبی آن در ارتباط است .

همه دانش آموزان در وبلاگ    .com www.dosttam.blogfa  به سوالات موجود پاسخ دهند و مطالب موجود را بررسی کنند .

تکایلف گروهی :  گروه اول  از جزء اول – گروه دوم از جزء دوم و گروه سوم از جزء سوم قرآن کریم  آیات مربوط به آب و اهمیت آن را برسی و به کلاس ارائه دهند .

اگر در آموزشگاه شیر آبی معیوب است آن را شناسایی کنید تا تعمیر گردد .

در مورد شیرهای الکترونیکی از سایت www.naranji.ir تحقیق کنید .

تکالیف انفرادی : هر کس بسته به علاقه و توانایی خود در مورد یکی از موارد زیر تحقیق کند .

1-    چرا جنس شیر آب را از برنج می سازند ؟

2-  در حمام برای صرفه جویی در مصرف آب چه باید بکنیم که مثلاً  نیازی به باز و بسته کردن شیر آب و تنضیم چندین باره آن نداشته باشیم .

3-    شیرهای اب هوشمند چگونه عمل می کنند ؟‌

4-    چه کارهایی را می توان کرد که در زمستان شیر اب نترکد ؟

5-  شما برای اینکه در زمستان با آب گرم وضو بگیرید بدون اینکه آب را هدر بدهید چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید ؟

6-    از یک سایت معتبر در باره مشاغل و راه های صرفه جویی در مصرف آب را تحقیق کنید ؟

7-    آب شیرین در شهر زنجان از چه منابعی تامین می شود و اهمیت آن چقدر است؟

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:59  توسط HOSSEIN  | 

تکالیف

تعیین تکلیف (فعالیت مکمل و خلاقانه ) :

تکالیف عمومی : همه دانش آموزان در خانه خود بسته به موقعیت خانه و خانواده و راه های صرفه جویی در مصرف آب را بررسی کنند و به کلاس ارا ئه دهند .

همه دانش آموزان با والدین خود مشورت کنند و به کمک آنها و همراهی والدین تحقیق کنند که چه مشاغلی با آب و مسائل جنبی آن در ارتباط است .

همه دانش آموزان در وبلاگ    www.dosttam.blogfa.comبه سوالات موجود پاسخ دهند و مطالب موجود را بررسی کنند .

تکالیف گروهی گروه اول  از جزء اول – گروه دوم از جزء دوم و گروه سوم از جزء سوم قرآن کریم  آیات مربوط به آب و اهمیت آن را برسی و به کلاس ارائه دهند .

اگر در آموزشگاه شیر آبی معیوب است آن را شناسایی کنید تا تعمیر گردد .

در مورد شیرهای الکترونیکی از سایت www.naranji.ir تحقیق کنید .

تکالیف انفرادی : هر کس بسته به علاقه و توانایی خود در مورد یکی از موارد زیر تحقیق کند .

1-    چرا جنس شیر آب را از برنج می سازند ؟

2-  در حمام برای صرفه جویی در مصرف آب چه باید بکنیم که مثلاً  نیازی به باز و بسته کردن شیر آب و تنضیم چندین باره آن نداشته باشیم .

3-    شیرهای آب هوشمند چگونه عمل می کنند ؟‌

4-    چه کارهایی را می توان کرد که در زمستان شیرآب نترکد ؟

5-  شما برای اینکه در زمستان با آب گرم وضو بگیرید بدون اینکه آب را هدر بدهید چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید ؟

6-    از یک سایت معتبر در باره مشاغل و راه های صرفه جویی در مصرف آب را تحقیق کنید ؟

7-    آب شیرین در شهر زنجان از چه منابعی تامین می شود و اهمیت آن چقدر است؟

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:56  توسط HOSSEIN  |